nano Plastik Küreli Eko Küresel Kollu Vana - 2172

nano Plastik Küreli Eko Küresel Kollu Vana - 2172

Kod Ürün Ambalaj Koli/kg Kg/Ad Koli/m³
PKV81 20 90 5.44 0.060 0.00022
PKV82 25 60 4.55 0.076 0.00032
PKV83 32 40 3.80 0.095 0.00049

 

Eko Küresel Kollu Vana - 2172

Eko Küresel Kollu Vana - 2172

Kod Ürün Ambalaj Koli/kg Kg/Ad Koli/m³
PKV11 20 90 6.56 0.068 0.00022
PKV12 25 60 6.21 0.096 0.00032
PKV13 32 40 6.16 0.145 0.00049
PKV14 40 20 5.30 0.257 0.00097
PKV15 50 18 5.83 0.303 0.00108

Küresel Kollu Vana - 2172

Küresel Kollu Vana - 2172

Kod Ürün Ambalaj Koli/kg Kg/Ad Koli/m³
PKV01 20 70 6.50 0.0929 0.00028
PKV02 25 50 6.56 0.1312 0.00039
PKV03 32 30 5.93 0.1977 0.00065
PKV04 40 16 6.49 0.4056 0.00122
PKV05 50 14 6.71 0.4793 0.00139
PKV06 63 10 8.11 0.8110 0.00195
PKV07 75 5 6.51 1.3020 0.00390

Dişli Kör Tapa - 2161

Dişli Kör Tapa - 2161

Kod Ürün Ambalaj Çuval/kg Kg/Ad Çuval /m³
DKT01 20 Kör Tapa 2500 20.30 0.0081 0.00008
DKT31 20-1/2" Uzun Kör Tapa   2000 16.76 0.0084 0.00010
DKT21 20-1/2" Test Tapası  2000 20.80 0.0104 0.00010

 

Çiftli Kelepçe - 2172

Çiftli Kelepçe - 2172

Kod Ürün Ambalaj Çuval/kg Kg/Ad Çuval/m³
CFK01 20 3500 25.40 0.00715 0.00006
CFK03 25 2500 23.09 0.00910 0.00008
CFK05 32 1500 23.14 0.0152 0.00013

 

Tekli Kelepçe - 2171

Tekli Kelepçe - 2171

Kod Ürün Ambalaj Çuval/kg Kg/Ad Çuval/m³
TKK01 20 4000 13.33 0.00325 0.00005
TKK03 25 3000 12.30 0.00400 0.00007
TKK05 32 1500 11.07 0.00720 0.00013
TKK06 40 1000 15.00 0.01500 0.00020

 

Sabit Batarya Bağlantısı - 2193

Sabit Batarya Bağlantısı - 2193

Kod Ürün Ambalaj Çuval/kg Kg/Ad Çuval/m³
CBB01 20-1/2" 140 16.84 0.120 0.00064
CBB02 25-1/2" 120 15.24 0.127 0.00045
TBB01 20x1/2" -Taharat Bataryası -Bide Nozzle 140 17.30 0.124 0.00038

 

Uzun Manşonlu Kavis - 2183

Uzun Manşonlu Kavis - 2183

Kod Ürün Ambalaj Çuval/ kg Kg/Ad
Kg/Pc
Çuval/m³
UMK01 20 400 14.80 0.037 0.00013
UMK02 25 360 11.51 0.032 0.00019

Kısa Manşonlu Kavis - 2182

Kısa Manşonlu Kavis - 2182

Kod Ürün Ambalaj Çuval/kg Kg/Ad Çuval/ m³
KMK01 20 600 18.00 0.030 0.00009
KMK02 25 360 16.56 0.046 0.00018

 

×